Å feste en grav betyr egentlig å inngå en avtale om gravleie. Alle som gravlegges i sin hjemkommune har rett til å få en fri grav i 20 år. Det kan ofte være mulig å feste en grav ved siden av graven som tas i bruk for gravlegging. På denne måten kan man sette av en grav som senere kan tas i bruk av ektefelle/samboer eller andre med tilknytning til den gravlagte. Mens den første graven er fritatt festeavgift i 20 år, betales det festeavgift for den festede graven fra første dag. I Lillehammer kommune er festeavgiften per 2019 på kr. 280,- per år, og vanligvis faktureres det for 10 år av gangen. Etter at fredningstiden er gått ut Vi anbefaler å ta kontakt med kirkelig fellesråd i den aktuelle kommunen for oppdaterte satser.