Mange fagforeninger har gode gravferdsordninger uavhengig av avdødes eventuelle formue. Vi anbefaler at de etterlatte tar kontakt med aktuell fagforening dersom de mener at avdøde har hatt et slikt medlemskap.