Dufseth Seremonirom

De fleste seremonier foregår i kirkerommet. Dufseth Seremonirom er det livssynsåpne alternativet. Vårt seremonirom kan benyttes av alle mennesker uavhengig av kultur og religion, og vi strekker oss langt for at alle skal kunne følge sine egne tradisjoner.

DUFSETH SEREMONIROM gir en verdig og vakker ramme ved en seremoni, satt helt etter pårørendes eller deres kjæres ønsker. Vi arrangerer seremonier alle dager også på ettermiddager og kveld, lørdag og søndag.

DUFSETH SEREMONIROM TILBYR;

FLYGEL, DIGITALT PIANO OG ORGEL | MUSIKKANLEGG | TELESLYNGE | GARDEROBE | HC TOALETT | OPPTIL 140 SITTEPLASSER | WEB KAMERA| EGEN INNGANG | PARKERING |

I FORKANT AV EN SEREMONI samarbeider pårørende med vår seremoniholder med å velge form og innhold i seremonien. Den kan gjerne ha flere kirkelige eller litturgiske elementer som for eksemple salmer, religiøs musikk, Fader Vår og jordpåkastelse.

SEREMONIEN kan også tilrettelegges for personlig tro og livssyn utenfor Den Norske Kirke. Mange velger også en seremoni helt uten religiøs innhold. Seremonirommet kan også benyttes av de som ønsker en humanetisk gravferd i regi av Humanetisk Forbund.

DET ER VIKTIGSTE for seremoniholder er å være lydhør under sørgesamtalen med de pårørende, slik at helheten og formen på seremonien blir ivaretatt på best mulig måte. Særlig er musikkvalget en svært viktig del av seremonien. Musikk som kommuniserer med den musikksmaken avdøde hadde og som de pårørende har. Vi bruker både iPod og levende musikk etter de pårørendes ønske. Valg av solistinnslag kan være betydningsfullt i denne sammenheng.

MÅLET er hele tiden at seremonien og det siste farvel skal bli så verdig som mulig og helt etter familiens ønske. Tilbakemeldingene påpeker at seremoniene blir veldig konsentrerte og nære uten at de nødvendigvis må inneholde elementer som de pårørende og avdøde ikke har eller hadde noe forhold til.

VÅR SEREMONILEDER SJUR MAGNUS har opparbeidet seg både god erfaring og gode rutiner for å planlegge og til å gjennomføre en seremoni, der små detaljer og en god «radar» er av vesentlig betydning. Og ikke minst fordelen det er å ta hånd om den helhetlige formen på seremonien.

SEREMONILEDER SJUR MAGNUS har etter 33 år som organist, en omfattende og bred erfaring innen sitt virke.

UTDANNELSEN har Sjur MAGNUS fra høyere musikkpedagogisk utdannelse, både som pianist og organist. Han tar på seg oppdrag som frilans-organist og solo-pianist. Han holder foredrag og seminarer innen musikk og livssyn, bl.a. på Montebello-senteret i Mesnali, hvor han har med sine egne musikkkåserier «Danse mi vise gråte min sang» og «Den song som allting heilar». Sjur Magnus er også mye brukt som seminarholder innen livssyn ved forskjellige folkehøyskoler, spesielt ved Viken folkehøyskole i Gjøvik.

sjur

SIDEN 2002 har Sjur Magnus vært ansatt som lærer ved Lillehammer Kulturskole. Han jobber også med Den Kulturelle Spaserstokken i Lillehammer kommune, hvor han har et tilbud om sang- og musikkstunder ved alle Bo- og Servicesentrene og Helsehuset i Lillehammer. Målet med Den kulturelle spaserstokken er at alle seniorer i byen skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud.

Dufseth Seremonirom er vårt livssynsnøytrale alternativ til kirkelige og trosrettede seremonier. Vårt seremonirom kan benyttes av alle mennesker helt uavhengig av livssyn, kultur og religion. Vi strekker oss langt for at alle skal kunne få oppfylt sine ønsker og følge sine tradisjoner. Vi kaller det personlige seremonier. 

Når vi planlegger en seremoni her hos oss begynner vi med et blankt ark og to lyttende ører. I våre seremonier er det ingen faste elementer som må være med, hovedfokuset er på personen som har gått bort og på livet som er levd. Det viktigste for oss er at det blir riktig for de etterlatte. Sammen finner vi ut hvordan den enkelte seremoni skal bli. Mennesker er forskjellige og det bør kanskje også avskjedsseremonier være -uten at det skal gå på bekostning av verdighet. Vi lever forskjellig liv og har ulike verdier. Det er derfor viktig for oss å danne oss et bilde av den avdøde og tilrettelegge avskjeden i tråd med familiens ønsker. Vi får ofte tilbakemeldinger om at seremoniene her hos oss blir veldig personlige og gjenspeiler den avdødes personlighet. 

Dufseth Gravferd har egne erfarne gravferdstalere/seremoniledere. I møte med familien utformer vedkommende gangen i seremonien, skriver og holder minneord, leder seremonien og kommer gjerne med forslag til sanger, musikkstykker, dikt, og andre elementer som kan inkluderes; for eksempel rosepåleggelse, tenning av lys o.l. Musikkvalget er ofte en svært viktig del av en personlig seremoni og det brukes både levende musikk og musikkavspilling. Små detaljer kan være av stor betydning. 

De aller fleste velger å la en av våre erfarne seremoniledere ta hånd om den helhetlige formen på seremonien, men det er også mulig for familien å gjøre dette selv dersom det er ønskelig.

Det er viktig å legge merke til at det i vårt seremonirom kan arrangeres seremonier alle dager, også på ettermiddag og kveld, lørdag og søndag.

Litt om selve seremonirommet

Dufseth Seremonirom skaper en vakker og verdig ramme for en avskjedsseremoni. Rommet har et fleksibelt oppsett med 85 sitteplasser og mulighet for ståplasser bakerst i lokalet. Ved behov kan vi åpne dørene til Dufsethstua som rommer sitteplasser til 40 personer ekstra og enda flere ståplasser. Lyden høres godt via takhøyttalere. Seremonirommet har egen inngang (rullestolrampe via byråinngang), garderobe og toalett (tilrettelagt for funksjonshemmede).

Følgende utstyr er tilgjengelig i våre lokaler:

 

  • Digitalt orgel
  • Klaver
  • Musikkanlegg (avspilling via oppkobling med minijack)
  • Projector
  • Overføring av seremoni via webcam for de som ikke kan delta i seremonien
  • Talemikrofoner (talerstolmikrofon og mygg)
  • Teleslynge