Ved dødsfall på institusjon vil avdøde bli flyttet til kjølerommet i løpet av noen timer. Pårørende vil ofte få tilbud om å ta farvel på rommet før flyttingen skjer. Avdøde blir værende på institusjonen frem til seremonidagen. I Ringsaker kommune er det vanlig med overføring til kapell der hvor det er tilgjengelig, noen dager før seremonien. Institusjonslegen sender attest på dødsfallet direkte til tingretten.