Det er vanskelig å være forberedt på døden, og det kan føles spesielt vanskelig å vite hva man skal foreta seg når et dødsfall uventet skjer hjemme. Ta kontakt med oss på telefon så hjelper vi dere umiddelbart videre. Vi gjør oppmerksom på at lege alltid må tilkalles og legen må ha synt avdøde før vi kan hente.

For akutt hjelp ring oss på 61 26 42 50

Dette gjelder både Lillehammer, Gausdal, Ringsaker og Øyer.