Formålet med en dødsannonse er å kunngjøre at et dødsfall har funnet sted, samtidig som man inviterer til deltagelse i gravferden om den er åpen for alle. Den vanlige måten å formidle dette på er via en dødsannonse i én eller flere aviser. Når de etterlatte ønsker en offentlig seremoni som er åpen for alle, annonseres tid og sted for seremonien i god tid. Byrået setter opp annonsen i samarbeid med de etterlatte.

Dersom seremonien er privat, eller det ikke har vært noen seremoni i det hele tatt, setter mange inn annonsen dagen etter at gravferden har funnet sted og skriver at «gravferden har funnet sted i stillhet». Dersom en ønsker å raskt formidle at noen har gått bort og fortsatt vil holde seremonien privat, kan en i dødsannonsen skrive at «gravferden vil foregå i stillhet». Da formidles dødsfallet på et tidlig tidspunkt og man unngår å måtte svare på vanskelige spørsmål i møte med andre som ikke vet at avdøde har gått bort. 

  • Eksempler på dødsannonser
  • Forslag til vers i dødsannonser

Dødsannonser med digital tilgjengelighet

Det har etter hvert blitt vanlig at også dødsannonser gjøres digitalt tilgjengelige. Dette koster ikke noe ekstra, det er kun et spørsmål om de etterlatte ønsker det eller ikke. Dersom en annonse gjøres tilgjengelig digitalt betyr det at den vil være søkbar på avisens nettside. I tillegg vil den være søkbar på www.aftenposten.no og  www.vaareminnesider.no. Der vil den ligge tilgjengelig for ettertiden. Alle begravelser som er annonsert digitalt kan søkes opp via «Finn begravelse» på vår nettside. Man kan også google avdødes navn og i søkeresultatet vil det komme opp et treff fra www.vareminnesider.no.