I dag er de fleste av oss digitalt tilgjengelige hele tiden og i større grad enn noen gang søker vi etter informasjon på nett. I gravferdsbransjen vil det si at alle dødsfall kan gjøres digitalt tilgjengelig på en portal som heter www.vareminnesier.no Her kan man lese dødsannonser fra hele Norge, bestille blomster og donere penger til minnegaver. Det kan legges inn kartreferanse til seremonistedet og eventuell annen informasjon man måtte ønske å formidle. Familien kan også velge å opprette en minneside hvor alle kan tenne et virtuelt ys eller dele et hjerte, skrive minneord, hilsener og dele bilder, videosnutter og musikk. Man kan også organisere påmelding til minnestund fra denne portalen. Seremoniheftet som brukes i seremonien kan også gjøres tilgjengelig her. Denne tjenester koster ikke noe ekstra, men vil være til stor hjelp for avdødes familie, venner og bekjente