Presten som skal forrette under begravelsen/bisettelsen vil ta kontakt med pårørende for å snakke om det som har skjedd og for å forberede begravelsen. Ofte sies noen ord om avdøde og/eller dødsfallet i begynnelsen av seremonien. Det kan være en av de pårørende som holder denne talen, men vanligst er det at presten fremsier minnetalen på vegne av de pårørende. 

En gravferd i regi av den Den Norske Kirke ledes av en prest og består i hovedsak av følgende:

 • Preludering/orgelmusikk i ca. 15 min før gravferden begynner (dersom familien har bestilt dette)
 • Klokkeringing
 • Soloinnslag (dersom familien har bestilt dette)
 • Salme
 • Innledning
 • Bønn
 • Minneord
 • Opplesning av blomsterhilsener
 • Soloinnslag (dersom familien har bestilt dette)
 • Lesning fra Bibelen
 • Salme
 • Andakt
 • Herrens Bønn
 • Jordpåkastelse
 • Velsignelse
 • Salme
 • Orgelmusikk til utgang

Oppsettet over gjelder ved bisettelse og kisten bæres ut til bårebilen. Dersom det er en begravelse bæres kisten til graven. Da vil jordpåkastelsen og velsignelsen foregå ute ved graven og man synger også én salme til. 

Dersom det ikke er bestilt solist vil organisten spille et musikkstykke istedenfor.