Bisettelse brukes om seremonier hvor kisten bæres ut til en bårebil som frakter den avdøde videre til et krematorium for kremasjon (brenning). En kremasjon kan finne sted når det er kjent at dette ikke strider mot avdødes ønske. Asken som blir igjen samles i en urne og de etterlatte kan delta i en urnenedsettelse på et senere tidspunkt. Urnen kan også settes ned uten deltagelse. En urnenedsettelse avtales med kirkekontoret eller byrået. Asken kan også spres, men dette må det søkes tillatelse om. Det som skal skje videre med urnen må finnes sted i løpet av 6 mnd. fra dødsdato. I vårt område er det i hovedsak Hunn krematorium på Gjøvik som benyttes.

  • Søknad om askespredning etter min død
  • Søknad om askespredning fra pårørende