Byrået sender en faktura i etterkant av seremonien til den som er ansvarlig for gravferden. Utgifter til gravferd har prioritet i boet. Selv om boet ikke er gjort opp kan denne fakturaen belastes avdødes konto i banken dersom det er midler der.