Begravelse brukes om seremonier hvor kisten med den avdøde etter seremonien bæres ut til grav og senkes der.