Når noen dør kan man velge om avdøde skal begraves eller kremeres. Ved en begravelse bæres kisten til gravstedet og senkes der. Ved en kremasjon frakter en bårebil den avdøde videre til et krematorium for kremasjon (brenning). En kremasjon kan finne sted når det er kjent at dette ikke strider imot avdødes ønske. Asken som blir igjen samles i en urne og de etterlatte kan delta i en urnenedsettelse på et senere tidspunkt. Urnen kan også settes ned uten deltagelse. Asken kan også spres, men dette må det søkes tillatelse om. Det som skal skje videre med urnen må finnes sted i løpet av 6 mnd. fra dødsdato. I vårt område er det i hovedsak Hunn krematorium på Gjøvik som benyttes. Ved kremasjon tilkommer en kremasjonsavgift på kr. 5 000,- (pr. 2019). Denne avgiften inkluderer en standard urne.

I alminnelig språkbruk er det en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bisettelse.

Vi bruker ordet begravelse om seremonier der kisten bæres/kjøres til grav og senkes i jorden rett etter seremonien.

Bisettelse brukes om seremonier der kisten bæres ut til en ventende bil og så kjøres videre til et krematorium for kremering. Ved bisettelser settes urnen ned i en grav en stund etter kremasjonen (senest 6 mnd. etter dødsdato).

Som regel er det familien som tar valget. Når et eldre menneske dør, er familien ofte kjent med avdødes egen oppfatning. Det gjør beslutningen enklere. Vi står til tjeneste for råd og veiledning.