Det er ingen regel for hvor gammelt et barn bør være for å få bli med i en begravelse. 

Foreldre må vurdere og ta en beslutning på dette selv, men det er ingen ting som tilsier at små barn ikke bør delta så lenge foreldrene har overskudd til å ta godt vare på de, og gi de oppmerksomhet når de trenger det. Man kan også sørge for at andre voksne som barna har tillit til kan ta vare på de under seremonien. Barn får ofte med seg mye av det de voksne snakker om i forhold til organiseringen som skjer etter et dødsfall, og ut ifra det vil de prøve å forestille seg hva som har skjedd og hva som skal skje videre i begravelsen. Fantasien kan ofte være mye verre enn virkeligheten. Barn er også opptatt av å bli inkludert og få lov til å ta farvel med den de er glad i. 

Det er sundt å snakke om det som har skjedd og sette ord på sorgen. Barn går inn og ut av sorg og vil derfor ikke være opptatt av det som skjer hele tiden, men det er viktig at barna inkluderes i familiens sorg. Derfor er det viktig å ta samtalen med barnet når barnet spør. Vær ærlig, men gjør en vurdering på hvilke detaljer som er nødvendig for barnet. Det er også helt i orden å fortelle at man ikke vet svaret på noe av det barnet spør om.

Det kan også være fint for barn å delta på en syning ved kisten når dødsfallet er naturlig. Da er det lurt å forberede barnet på at avdøde ligger i en kiste og at det kan se ut som den avdøde sover. Det anbefales imidlertid å være forsiktig med å bruke ordet «sove» da noen barn kan bli redde for å legge seg. Det kan også være fint for barnet å få lov til å klappe avdøde på kinnet og få lov til å legge en tegning oppi kista. Det kan være lurt å forberede barnet på at avdøde vil se og kjennes annerledes ut ,og at de tilstedeværende kan vise at de er lei seg og gråter.

For å forberede barnet på begravelsesdagen, kan familien sammen med gravferdskonsulenten møtes i kirken eller på seremonistedet noen dager før selve dagen. Da kan man gå igjennom det som skal skje, vise hvor kista skal stå, hvor den skal bæres ut, hvor barnet og familien skal sitte, hvor presten eller seremonilederen skal stå, kanskje vil de titte på orgelet osv. Dette kan være til god hjelp for barnet.

Tips når du skal snakke med barn om døden:

  • Vær konkret
  • Vær ærlig og åpen
  • Svar på spørsmål de måtte ha
  • Ta samtalen når barnet ønsker det
  • Vær lydhør
  • Tilpass samtalen etter barnets modenhet
  • Vær oppmerksom på barnets reaksjoner