For å sikre at ingen utnytter et eventuelt dødsfall til egen vinning er det strenge regler for hvem og hvordan en etterlatt kan benytte seg av midler i et dødsbo. Avdødes kundeforhold blir sperret. Dette inkluderer nettbank, Bank ID, konto og kort (også eventuell felleskonto). Selv om du tidligere har hatt disposisjonsrett vil du ikke lenger ha tilgang. Avtalegiro, eFaktura, brevgiro og andre avtaler om faste trekk stoppes. Spareavtaler og overføringer mellom avdødes egne konti stoppes også.

Merk at utgifter til gravferd har prioritet i boet. Det betyr at regninger til nødvendige begravelsesutgifter (ikke gravstein) kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger.

Når skifteattesten foreligger kan arvingene kontakte banken for å ordne opp og avslutte kundeforholdet. Dersom det er flere arvinger må kopi av legitimasjon for alle arvingene legges ved skifteattesten samt fullmaktsskjema.