Arven etter en person er det som den avdøde etterlater seg. Først skal eventuelle kreditorer ha dekning for sine krav (gjeld som må dekkes), før det eventuelt blir arv til fordeling mellom de som er berettiget til arv etter lov eller testament.

Arvefordelingen kan reguleres på flere måter, for eksempel ved testament, ektepakt og forskuddsarv. Det er mange forhold som spiller inn og hensyn å ta i et arveoppgjør, arveloven regulerer dette. Ved kompliserte arveoppgjør anbefales det å kontakte advokat.

Som arving er det viktig å skaffe seg oversikt over avdødes formue og gjeld før det tas stilling til hvordan dødsboet skal håndteres. Til dette trenger du en formuesfullmakt. Denne fullmakten utstedes av tingretten. Fullmakten gir adgang til å skaffe seg oversikt over hva avdøde har av formue og gjeld i banken, pluss tilgang til opplysninger fra skatteetaten og andre.

www.domstol.no kan du lese mer om både arv, skifte og testament.