Virke Gravferd - bransjens fagorganisasjon

Virke Gravferd er en bransjeorganisasjon for gravferdsbransjen i Norge, og er en del av Hovedorganisasjonen Virke.Virke Gravferd arbeider for en kvalitetsmessig god utvikling av bransjen og for å fremme gode gravferdstradisjoner. Dufseth Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd.
 

Historien

Virke Gravferd begravelsesbyråenes forum i Norge. Tidligere var Begravelsesbyråenes Forum Norge (BFN) en egen organisasjon BFN ble stiftet 6. mars 1965. I 2001 fusjonerte BFN inn i hovedorganisasjonen HSH som i dag er Hovedorganisasjonen Virke. Fra 2001 til 2012 var BFN en del av Virke, men fra 1.1.2013 er sluttføring av fusjonen komplett, og fremstår som en samlet og enhetlig organisasjon, Virke Gravferd. Virke er lokalisert på Solli plass i Oslo. Et valgt styret for gravferd er styringsorganet, og Virke Gravferd består i dag av ca 290 gravferdsbyråer m/filialer og 10 lokalavdelinger. I tillegg er en del av bransjens leverandører tilknyttet som assosierte medlemmer.

 

Utvikling

Virke Gravferd arbeider for å utvikle bransjens faglige standard gjennom sitt arbeid i Norge og ved deltagelse i internasjonale bransjeorganisasjoner.

Virke Gravferd arbeider for en aktiv kompetanseheving innen bransjen.

 

Opplæring og utdanningstilbud

Virke Gravferd har utviklet brevkurs og egne fagkurs, både kurs som går over flere uker så vel som kurs av kortere varighet. Fagkretsen spenner vidt med temaer som: sorg, livssyn, ritualer, kontorrutiner, hygiene ved dødsfall, organisasjon, ledelse og økonomi m.m.

 

Etikk og retningslinjer

Virke Gravferds medlemmer har forpliktet seg til å overholde organisasjonens egen standard og etiske retningslinjer som regulerer det kvalitative nivå for bransjen.

 

Kvalitetssikring

Et eget utvalg for kvalitetssikring besøker medlemsbyråene for å sikre at de etterlever Virke Gravferds standard, regelverk og offentlige lover og regler.

 

Klagenemnda for gravferdstjenester

Dersom pårørende føler seg utsatt for feilaktig behandling av et byrå, kan de henvende seg til "Klagenemnda for gravferdstjenester". Dette er en uavhengig klageinstans som består av en jurist, som er nemndas leder, en representant for Forbrukerrådet og en representant for gravferdsbransjen. Klager kan sendes Virke Gravferd, postboks 2900 Solli, 0230 Oslo.

 

 

Virke gravferd - logo