Seremonihefte, takkekort, kondolanseprotokoll og minnebok


programhefte-forslagEt seremonihefte (sanghefte) blir normalt benyttet i gravferden, og inneholder en oversikt over innslagene i seremonien. Det finnes ulik layout, farger, papir-formater og oppsett. Ofte benyttes et bilde av familiens kjære på programmets forside. Når man skal ta farvel med en av sine, leter man gjerne frem de gode bildene, ikke nødvendigvis bildet med den beste fotografiske kvaliteten. Det er smilet man ønsker å minnes eller det spesielle glimtet i øynene. kondolanseprotokollDet kan også benyttes andre bilder, for eksempel favorittblomsten til den kjære. Det er også fint å ha med dette bildet til kirken eller seremonirommet. Det setter et personlig preg på avskjeden. Vi har et stort arkiv, spør oss gjerne om råd.

Vi er behjelpelig med å trykke takkekort. Her er det flere valgmuligheter, gjerne bildet eller utformingen som er brukt i seremoniheftet. Vi hjelper gjerne til med å finne den beste løsningen.

Kondolanseprotokoll kan være et kjærkomment minne fra de som var med og tok avskjed.minnebok2

Minnebok. En bok for de siste minnene. Vi tar bilder av det pyntede seremonirommet, kirken, kisten, blomstene med sløyfehilsen, osv. I tillegg til disse bildene vil minneboka inneholde en hilsen fra byrået, dødsannonsen, programheftet, eventuelt minnetale og andre minneord. Det er mulig å få inn familiens egne bilder - hvis disse er levert byrået før seremoenien. Er det lagt ut kondolanseark, kan også disse komme med i minneboka.


BJoRK BLOMSTERENG SOMMER
BJØRK                                                   BLOMSTERENG                                   VÅRBLOMSTER

TUSENFRYD LaaVEBRU ENKEL-RAMMESOMMERBLOMSTER                                LÅVEBRU                                          ENKEL SØLVRAMME

VINTER GML-BJoRK mosodden
VINTER                                                  GAMMEL BJØRK                                    DESIGN MED EGNE BILDER